Nale VS Kazumi Kato

Chief VS Hilgya Firehelm

Shadowdancer VS Flumphs

Eugene Greenhilt VS Tarquin