.elgeeF caM caN emos dnif ot erehw wonk I ,retfa er'uoy elpoep eulb llams s'ti fI
.pleh t'nac I sfrumS retfa era yllaer uoy fI

.raf yb suoregnad eroM .sfrumS ekil ton era neM eerF eeW